Publications

1992

De Schutter, G. (1992).  Stads- en plattelandsdialect: verschillen in lexicale veranderingspatronen. Handelingen van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis. 45, 39-53.
Geluykens, R., & Swerts M. (1992).  Prosodic topic- and turn-finality cues. Proceedings of the Workshop on Prosody in Natural Speech Data. 63-70.
Swerts, M., & Collier R. (1992).  On the controlled elicitation of spontaneous speech. Speech Communication. 11, 463-468.
Swerts, M., Geluykens R., & Terken J. (1992).  Prosodic correlates of discourse units in spontaneous speech. Proceedings of the International Conference on Spoken Language Processing. 421-424.
Swerts, M., & Geluykens R. (1992).  The prosodic structuring of information flow in spoken discourse. Proceedings of the Workshop on Prosody in Natural Speech Data. 221-230.
van den Bosch, A., & Daelemans W. (1992).  Linguistic pattern matching capabilities of connectionist network. (van Eijck, J., Ed.).Computational linguistics in the Netherlands: papers from the Second CLIN-Meeting.
Verhoeven, J. (1992).  Sleep- en stoottoon in het Weerter dialect. Weerter jaarboek 1993. 84-87.
Verhoeven, J., & Connell B. (1992).  Tonal accents in a Limburg dialect: an acoustic-phonetic study. Progress reports from Oxford phonetics. 5, 60-72.